Bel bij overlijden: 088 1198 200

menu

Bel bij overlijden

088 1198 200

Home Over Vredehof Onze organisatie Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

 

Rekening houden met duurzaamheid

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in Duurzaam ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en proberen tijdens hun leven rekening te houden met duurzaamheid. Toch is het niet vanzelfsprekend dat ook de uitvaart duurzaam wordt vormgegeven. Wanneer je een uitvaart moet regelen voor een dierbare is er immers vaak weinig tijd om je te oriënteren op duurzame producten en diensten.
.

GreenLeave

Vredehof is één van de initiatiefnemers  van GreenLeave. De uitvaartondernemers achter GreenLeave willen op een praktische manier invulling geven aan duurzaamheid waar het gaat om de keuzes en vormgeving van de uitvaart. Dit doen zij op basis van vijf kernprincipes,  een aanbod van producten en diensten op onderdelen van de uitvaart en het bundelen van krachten met leveranciers. GreenLeave nodigt nadrukkelijk leveranciers en studenten industriële vormgeving uit om duurzame alternatieven te bedenken. Maar ook u als bezoeker van deze website kunt meedoen! Alle ideeën zijn welkom in de Virtuele Ideëenbus.

Vredehof en duurzaamheid

Vredehof heeft in dat kader ook zelf een duurzaam programma ontwikkeld, dat haar gehele bedrijfsvoering omvat:
Eerlijke arbeidsvoorwaarden
 • Er gelden bij Vredehof uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, afgestemd op de hoge waardering voor onze medewerkers.
 • Gezondheid en balans in fysiek en psychisch opzicht, vormen de basis van ons handelen.
 • Aandacht voor de emoties en het onvoorspelbare, die de aard van onze werkzaamheden en het 24 uurs karakter daarvan, met zich meebrengen.
 • Een open relatie tussen directie en ondernemingsraad zorgt voor transparantie en afstemming.
 • Vredehof draagt zorg voor een open werksfeer waarin veel bespreekbaar is en men onderling alert is op het welzijn van collega’s.
Eerlijk zaken doen
 • Transparantie, integriteit, neutraliteit en professionaliteit zijn de kernbegrippen bij Vredehof.
 • Vredehof straft klachten niet af, maar eist wel een snelle en goede afhandeling ervan, liefst door de veroorzaker zelf of de verantwoordelijke voor de uitvaart. (veelal de uitvaartleider)
 • Bij het bespreken van de uitvaart ontvangt cliënt een open en heldere begroting vooraf, qua lay-out, hoogte en benamingen overeenkomstig de uiteindelijke factuur.
 • De begroting wordt door de opdrachtgever altijd persoonlijk ondertekend, waardoor de klant exact weet waarvoor hij tekent bij opdracht, inclusief alle mogelijke meerkosten en toeslagen.
 • Alle uitvaarten worden geëvalueerd middels een enquêteformulier. Er wordt getoetst of de uitvaart altijd volgens afspraak en correct is uitgevoerd.
 • Vredehof kent duidelijke en door de directie vastgestelde tarieven, in de middenmoot van hetgeen in de markt gebruikelijk is. De uitvaartleider heeft geen ruimte tot onderhandelen.
 • Zoveel mogelijk diensten worden door Vredehof zelf geleverd, daardoor kan worden waargemaakt wat we beloven in kwaliteit met eigen mensen en middelen: zoals aula’s, koffietafels, rouw- en volgvervoer, dragers, drukwerk, uitvaartsprekers en organist.
 • Vredehof is aangesloten bij de relevante branchekoepels: BGNU en VMG, VUON en in bezit van Keurmerk Uitvaartzorg.
Opleiding en persoonlijke ontwikkeling
 • Uitgangspunt voor ons handelen is het belang van persoonlijke ontwikkeling en motivatie als essentieel onderdeel van onze dienstverlening.
 • Het opleidingsbudget wordt jaarlijks afgestemd op de behoeften die voorkomen uit de behoefte vanuit de cliënt, de medewerkers en de organisatie.
 • Klanttevredenheidsonderzoek en ontwikkelingsgesprekken met medewerkers vormen de basis voor individuele en teamgerichte opleidingstrajecten.
Aandacht voor het milieu
 • Bij de aanschaf van lease auto’s wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met milieuaspecten.
 • Bij vervanging van installaties vormen milieueffecten een wezenlijk onderdeel van de beslissingen.
 • Bij verbouw en herinvesteringen wordt zoveel als mogelijk uitgegaan van behoud en hergebruik van bestaande middelen.
 • Er wordt toegewerkt naar minimaal papiergebruik en optimale digitalisering.
 • Bij inkoop van gebruiksmiddelen wordt gelet op duurzaamheid.

Lees hier de Kernprincipes van de Duurzame Uitvaartondernemer.