Duurzaam ondernemen

Duurzame uitvaartondernemer.
Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in Duurzaam ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en proberen tijdens hun leven rekening te houden met duurzaamheid. Toch is het niet vanzelfsprekend dat ook de uitvaart duurzaam wordt vormgegeven. Wanneer je een uitvaart moet regelen voor een dierbare is er immers vaak weinig tijd om je te oriënteren op duurzame producten en diensten. Voor Vredehof is duurzaam ondernemen een vanzelfsprekendheid.
.

GreenLeave

Vredehof is één van de initiatiefnemers  van GreenLeave. De uitvaartondernemers achter GreenLeave geven op een praktische manier invulling aan duurzaamheid waar het gaat om de keuzes en vormgeving van de uitvaart. Dit doen zij op basis van zeven kernprincipes,  een aanbod van producten en diensten op onderdelen van de uitvaart en het bundelen van krachten met leveranciers. Meer informatie kunt u lezen op de website van GreenLeave.

duurzaam ondernemen binnen de uitvaart
.
Vredehof heeft in dat kader ook zelf een duurzaam programma ontwikkeld, dat haar gehele bedrijfsvoering omvat:
.

Goed werkgeverschap

 • Er gelden bij Vredehof uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, afgestemd op de hoge waardering voor onze medewerkers.
 • Gezondheid en balans in fysiek en psychisch opzicht, vormen de basis van ons handelen.
 • Aandacht voor de emoties en het onvoorspelbare, die de aard van onze werkzaamheden en het 24 uurs karakter daarvan, met zich meebrengen.
 • Een open relatie tussen directie en ondernemingsraad zorgt voor transparantie en afstemming.
 • Vredehof draagt zorg voor een open werksfeer waarin veel bespreekbaar is en men onderling alert is op het welzijn van collega’s.
 • Uitgangspunt voor ons handelen is het belang van persoonlijke ontwikkeling en motivatie als essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Het opleidingsbudget wordt jaarlijks afgestemd op de behoeften die voorkomen uit de behoefte vanuit de cliënt, de medewerkers en de organisatie.
 • Klanttevredenheidsonderzoek en ontwikkelingsgesprekken met medewerkers vormen de basis voor individuele en teamgerichte opleidingstrajecten.

Eerlijk zaken doen

 • Transparantie, integriteit, neutraliteit en professionaliteit zijn de kernbegrippen bij Vredehof.
 • Vredehof straft klachten niet af, maar eist wel een snelle en goede afhandeling ervan, liefst door de veroorzaker zelf of de verantwoordelijke voor de uitvaart. (veelal de uitvaartleider)
 • Bij het bespreken van de uitvaart ontvangt cliënt een open en heldere begroting vooraf, qua lay-out, hoogte en benamingen overeenkomstig de uiteindelijke factuur.
 • De begroting wordt door de opdrachtgever altijd persoonlijk ondertekend, waardoor de klant exact weet waarvoor hij tekent bij opdracht, inclusief alle mogelijke meerkosten en toeslagen.
 • Alle uitvaarten worden geëvalueerd middels een enquêteformulier. Er wordt getoetst of de uitvaart altijd volgens afspraak en correct is uitgevoerd.
 • Vredehof kent duidelijke en door de directie vastgestelde tarieven, in de middenmoot van hetgeen in de markt gebruikelijk is. De uitvaartleider heeft geen ruimte tot onderhandelen.
 • Zoveel mogelijk diensten worden door Vredehof zelf geleverd, daardoor kan worden waargemaakt wat we beloven in kwaliteit met eigen mensen en middelen: zoals aula’s, koffietafels, rouw- en volgvervoer, dragers, drukwerk, uitvaartsprekers en organist.
 • Vredehof is aangesloten bij de relevante branchekoepels: BGNU en VMG, VUON en in bezit van Keurmerk Uitvaartzorg.

Duurzame inkoop

 • Bij de aanschaf van lease auto’s wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met milieuaspecten.
 • Bij vervanging van installaties vormen milieueffecten een wezenlijk onderdeel van de beslissingen.
 • Bij verbouw en herinvesteringen wordt zoveel als mogelijk uitgegaan van behoud en hergebruik van bestaande middelen.
 • Er wordt toegewerkt naar minimaal papiergebruik en optimale digitalisering.
 • Bij inkoop van gebruiksmiddelen wordt gelet op duurzaamheid.

Duurzame bedrijfsvoering        

De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering

 • Vredehof doet waar mogelijk een energiescan van haar gebouwen en neemt waar mogelijk energiebesparende maatregelen.
 • Vredehof houdt zich aan de ‘good housekeeping’ regels zoals opgesteld bij de oprichting van GreenLeave. Denk hierbij aan het bewust omgaan met het energieverbruik, afval scheiden, etc.
 • Vredehof heeft haar papierstromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en vraagt ook toeleveranciers om facturen en andere correspondentie digitaal te versturen. Uiteraard kan de klant altijd verzoeken om een papieren versie van een document.

Maatschappelijke betrokkenheid

Vredehof werkt op een scharnierpunt in mensenlevens. In situaties waar basiszekerheden vaak weggeslagen worden. Dat vergt ondernemerschap met het hart. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een logisch gevolg. Voorbeelden van onze maatschappelijke betrokkenheid zijn:

 • Het Vredehof Donatiefonds helpt organisaties met bijdragen aan projecten rondom het levenseinde die anders niet gerealiseerd zouden kunnen worden.
 • Via lezingen geven we voorlichting aan bijvoorbeeld verzorgingsinstellingen, ouderenbonden, vrijwilligersorganisaties en nabestaanden.
 • Het ondersteunen van lokale initiatieven van vrijwilligersorganisaties, zoals bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie van de patientenvereniging MS-Twente en de SamendoenDag van het Rode Kruis Enschede.
 • Vredehof was initiatiefnemer van de Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie. Deze Hulplijn was 24 uur per dag kosteloos beschikbaar voor  vragen. www.uitvaartinformatiehulplijn.nl  Dit initiatief is gestopt m.i.v. 31 december 2020.

Eerlijk en transparant

De duurzame uitvaartondernemer communiceert eerlijk en transparant over zijn duurzame werkwijze.

 • De organisatie communiceert op de website en in eventuele andere uitingen duidelijk over de duurzame mogelijkheden.
 • De organisatie communiceert duidelijk over de invulling van de 7 kernprincipes.

De duurzame uitvaartondernemer leidt zijn medewerkers op op het gebied van duurzaamheid.

 • Alle uitvaartverzorgers worden opgeleid op het gebied van duurzame uitvaarten.
 • Twee keer per jaar brengt de uitvaartondernemer duurzaamheid onder de aandacht van alle medewerkers.
Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

Nieuws

Certificaten keurmerken verlengd
20-06-2024 / Wij zijn al enkele jaren de trotse bezitter van…
Lees verder
Uitbreiding rouwvervoer
19-06-2024 / We hebben er lang op moeten wachten, maar hij…
Lees verder

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.