Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid binnen Vredehof.

Om aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten te kunnen voldoen, verklaart Vredehof Uitvaartverzorging B.V. dat er gewerkt wordt volgens een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) gebaseerd op ISO 9001:2015.

Er is voortdurend aandacht voor het verhogen van efficiency, verlaging van het ziekteverzuim, realisatie van een optimale bezetting en duurzame bedrijfsvoering. De kracht van onze organisatie ligt in het ligt in het vasthouden van waarden en normen binnen de traditionele uitvaart, maar ook in het continue volgen en toepassen van nieuwe ontwikkelingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het voortdurend werken aan continue verbeteren.

De directie wil met het KMS bereiken dat het kwaliteitsniveau van Vredehof Uitvaartverzorging voldoet aan een veilige en efficiënte bedrijfsvoering en aan de eisen en verwachtingen van klanten. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • De uitvoering van diensten voldoet aan de wensen en eisen van de klanten en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  • Sturen op een efficiënte bedrijfsvoering, in het belang van het voortbestaan van Vredehof;
  • De medewerkers zijn bekend met en betrokken bij klanteisen en de doelen en de middelen van het KMS, om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken en te handhaven;
  • Nastreven van continue verbetering van het KMS, processen en klanttevredenheid;

Het beleid wordt jaarlijks geconcretiseerd in meetbare doelstellingen. Tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling worden de doelstellingen besproken en zo mogelijk bijgesteld. In de reguliere overlegvormen worden zo nodig de doelstellingen aan het personeel nader toegelicht en worden indien nodig de daaraan gekoppelde actiepunten gecoördineerd en bewaakt.

ISO 9001:2015 Certificaat

Door het werken volgens bovengenoemd kwaliteitsmanagementsysteem zijn wij in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg en het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat voor onze gehele organisatie.

 

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

Nieuws

Certificaten keurmerken verlengd
20-06-2024 / Wij zijn al enkele jaren de trotse bezitter van…
Lees verder
Uitbreiding rouwvervoer
19-06-2024 / We hebben er lang op moeten wachten, maar hij…
Lees verder

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.