Keurmerken

Garantie voor kwaliteit

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.
Wij zijn in het bezit van de certificaten Keurmerk Uitvaartzorg (inclusief Mortuariumbeheer), GreenLeave en NEN-EN-ISO 9001:2015 voor de gehele organisatie. In juni 2024 zijn wij getoetst en zijn deze verlengd. Wij zijn trots op alle medewerkers die samen hebben gezorgd voor het opnieuw behalen van dit mooie resultaat. Het ISO certificaat is van toepassing op het volgende: het regelen en uitvoeren van uitvaarten, het overbrengen en verlenen van de laatste zorg aan overledenen, mortuariumbeheer en thanatopraxie.

ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Het beleid, de efficiëntie van bedrijfsvoering en de processen en procedures zijn geoptimaliseerd en getoetst aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Door het behalen van het ISO 9001 certificaat voor onze gehele bedrijfsvoering zijn de klanten van Vredehof dan ook verzekerd van een optimale en continue kwaliteit van de diensten.

In het kort gezegd:
Vredehof zegt wat ze doet,
Vredehof doet wat ze zegt,
en dat kan Vredehof ook bewijzen …

Uiteraard betekent dit niet dat we nu klaar zijn, ISO is een continu proces waarbij onze processen, procedures en de klanttevredenheid blijvend worden gemeten. Uw mening is en blijft dus voor ons heel belangrijk.

Keurmerk Uitvaartzorg      

 

Keurmerk Uitvaartzorg

Mensen wordt steeds kritischer, eisen hoger, wensen uitgebreider en complexer. Om u daarin tegemoet te komen en zekerheid te kunnen geven, is Keurmerk Uitvaartzorg in het leven geroepen. Vredehof Uitvaartverzorging was de eerste onderneming die het Keurmerk behaalde.

Zes Zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg

U kunt bij uitvaartondernemingen met een Keurmerk Uitvaartzorg rekenen op de zes zekerheden. U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan deze zes kwaliteitseisen voldoet. Periodiek toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of zij nog aan deze hoge eisen voldoen.

Heldere afspraken over uitvoering
De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

Transparante kostenbegroting
De uitvaartverzorger legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

Goede organisatie van de uitvaart
De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

Bekwaam personeel
Het personeel van de uitvaartonderneming is gekwalificeerd, houdt kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er het Register Uitvaartverzorgers. In dit register zijn uitvaartverzorgers opgenomen die werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) hebben behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen. Voor uitvaartondernemingen met het Keurmerk is het verplicht dat 50% van de uitvaarten wordt verzorgd door uitvaartverzorgers die in het Register Uitvaartverzorgers zijn opgenomen. Vanaf 2020 is dit 75%.

Doelmatige klachtenafhandeling
De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

Klanttevredenheidsonderzoek
De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. De uitvaartverzorger vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen.

Register Uitvaartverzorgers

De uitvaartverzorgers van Vredehof zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers.
U wilt er zeker van zijn dat een uitvaart wordt geregeld door een professionele uitvaartverzorger. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg. Uitvaartverzorgers die voldoen aan de eisen van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) en werkzaam zijn bij een keurmerkonderneming worden opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers.

Certificaat Samen Dementievriendelijk

In maart 2022 hebben wij het certificaat ‘Dementievriendelijke Organisatie’ in ontvangst mogen nemen. Wij kregen dit certificaat o.a. voor onze kennis over het herkennen en omgaan met dementie. Al onze medewerkers hebben een training gevolgd van SamenDementievriendelijk, in deze training hebben zij tips gekregen over hoe je signalen van dementie kunt herkennen en hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie.
SamenDementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

Nieuws

Certificaten keurmerken verlengd
20-06-2024 / Wij zijn al enkele jaren de trotse bezitter van…
Lees verder
Uitbreiding rouwvervoer
19-06-2024 / We hebben er lang op moeten wachten, maar hij…
Lees verder

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.