Missie en Visie

Missie Vredehof

Ieder einde is ook een begin
Ieder overlijden markeert een einde, maar ook een begin. Met ruim anderhalve eeuw ervaring is Vredehof in Twente en Salland autoriteit op het gebied van uitvaartverzorging en specialistische ondersteuning in relatie tot overlijden. Het is onze ambitie om vernieuwend te zijn en onze klanten daadkrachtig maar met empathie bij te staan. Daarnaast houden wij oog voor tradities en etiquette. Wij zijn in staat om met vrijwel uitsluitend eigen mensen en middelen een perfecte dienstverlening te waarborgen. Daardoor bieden wij zekerheid en continuiteit.
Tevens gaan we als gesprekspartner met expertise de dialoog aan omtrent de dood. Dat doen we met een team van professionals. Vredehof heeft als Stichting geen direct winstoogmerk vanuit de solidariteitsgedachte.

Visie Vredehof

Als de dood dichtbij komt
Met bijna anderhalve eeuw ervaring hebben we veel persoonlijke en klinische aspecten van de dood doorgrond. Wij geloven dat een passend afscheid voor geen twee mensen hetzelfde is. Daarom willen we het mogelijk maken om het eigene van een mens zo dicht mogelijk te benaderen. Het gaat immers om een blijvende herinnering, voor iedereen rond de overledene. Tevens is het als gesprekspartner ons streven om de dood bespreekbaar te maken. Wij weten hoezeer de dood onderdeel is van het leven en wat dat voor mensen betekent. Deze kennis willen we breed delen. Wij zijn een instituut waar mensen uit allerlei professies zich tot kunnen wenden. Dit kenmerkt Vredehof en bestendigt onze positie als autoriteit en samenwerkingspartner.

Hulp bij rouwverwerking

 

Naast onze missie en visie hebben we ook zogenaamde “kernwaarden” vastgesteld. Deze kernwaarden zijn Vredehof ten voeten uit. Ze maken onze organisatie uniek en stellen ons in staat om onze missie en visie te volbrengen.

Onze kernwaarden

Autoriteit / Empathie / Daadkracht / Etiquette

Autoriteit
Met bijna anderhalve eeuw ervaring is Vredehof de autoriteit bij uitstek. Een positie die je niet verwerft door stil te staan, maar door vooruit te lopen en maatschappelijk een rol van betekenis te spelen. Het is dankzij deze autoriteit dat Vredehof een bekende naam is; regionaal als uitvaartverzorger die vertrouwen geniet en (inter)nationaal als organisatie met waardevolle kennis en kunde.

Empathie
De medewerkers van Vredehof kenmerken zich door het vermogen de gevoelens van anderen altijd op waarde te schatten. Door op de voorgrond te treden wanneer daar behoefte aan is, en op de achtergrond te blijven wanneer dat volstaat. Door de jaren heen weet Vredehof medewerkers aan zich te binden wiens oprechte empathie niet in de weg staat van professionaliteit en effectiviteit.

Daadkracht
Een energieke aanpak om in het korte tijdsbestek tussen overlijden en uitvaart te bereiken wat gewenst is, vereist daadkracht. Of dat nou om een passende uitvaart gaat in samenspraak met familie en vrienden van de overledene, het aanwenden van expertise of om vragen omtrent het overlijden te beantwoorden.

Etiquette
In elke cultuur, religie en familie heeft het afscheid haar eigen etiquette. Het geheel van beleefdheidsregels en omgangsvormen om een waardige en passende dienstverlening te bieden. Vredehof is in staat om de etiquette in elke situatie te doorgronden en zich hiernaar te voegen.

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

Nieuws

Certificaten keurmerken verlengd
20-06-2024 / Wij zijn al enkele jaren de trotse bezitter van…
Lees verder
Uitbreiding rouwvervoer
19-06-2024 / We hebben er lang op moeten wachten, maar hij…
Lees verder

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.