Missie en Visie

Missie Vredehof:

Ieder einde is ook een begin
Ieder overlijden markeert een einde, maar ook een begin. Met ruim anderhalve eeuw ervaring is Vredehof in Twente en Salland autoriteit op het gebied van uitvaartverzorging en specialistische ondersteuning in relatie tot overlijden. Het is onze ambitie om vernieuwend te zijn en onze klanten daadkrachtig maar met empathie bij te staan. Daarnaast houden wij oog voor tradities en etiquette. Wij zijn in staat om met vrijwel uitsluitend eigen mensen en middelen een perfecte dienstverlening te waarborgen. Daardoor bieden wij zekerheid en continuiteit.
Tevens gaan we als gesprekspartner met expertise de dialoog aan omtrent de dood. Dat doen we met een team van professionals. Vredehof heeft als Stichting geen direct winstoogmerk vanuit de solidariteitsgedachte.

Visie Vredehof

Als de dood dichtbij komt
Met bijna anderhalve eeuw ervaring hebben we veel persoonlijke en klinische aspecten van de dood doorgrond. Wij geloven dat een passend afscheid voor geen twee mensen hetzelfde is. Daarom willen we het mogelijk maken om het eigene van een mens zo dicht mogelijk te benaderen. Het gaat immers om een blijvende herinnering, voor iedereen rond de overledene. Tevens is het als gesprekspartner ons streven om de dood bespreekbaar te maken. Wij weten hoezeer de dood onderdeel is van het leven en wat dat voor mensen betekent. Deze kennis willen we breed delen.
Wij zijn een instituut waar mensen uit allerlei professies zich tot kunnen wenden. Dit kenmerkt Vredehof en bestendigt onze positie als autoriteit en samenwerkingspartner.

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

Nieuws

Donatie voor Hospice Borne
13-11-2023 / Afgelopen donderdag was Pedro Swier op bezoek bij Hospice…
Lees verder
Een goed gesprek
09-10-2023 / We wensen je mooie herinneringen toe en een goed…
Lees verder

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.