Bel bij overlijden: 088 1198 200

menu

Bel bij overlijden

088 1198 200

Home Over Vredehof Onze organisatie Vredehof Donatie Fonds

Vredehof Donatie Fonds

 

Wij helpen u helpen

Het Vredehof Donatie Fonds helpt organisaties helpen. Het fonds verstrekt donaties, waarderingssubsidies of awards aan organisaties die zich bezig houden met de laatste levensfase en het overlijden van mensen. Jaarlijks wordt een maximaal te doneren bedrag vastgesteld waarvoor een beperkt aantal projecten of initiatieven in aanmerking komt. Het Vredehof Donatie Fonds beoordeelt jaarlijks wie voor een toekenning in aanmerking komt, aan de hand van een reglement en een ingevuld aanvraagformulier. Omdat Vredehof sterk geworteld is in Twente, worden ook voornamelijk Twentse initiatieven ondersteund.

Meer weten?
Neem dan contact op met de heer H.J. Wormgoor of mevrouw M. Leussink via telefoonnummer 053-431 23 89 of via het contactformulier.

 

Stichting Twentse Fondsen

Stichting Donatie Fonds Vredehof is deelnemer aan het initiatief Stichting Twentse Fondsen.
In Twente zijn tientallen charitatieve fondsen actief die zich richten op maatschappelijke doelen, internationale hulp, sport en recreatie, kunst en cultuur, gezondheidszorg, milieu, natuurbehoud en dierenbescherming, kerk en levensbeschouwing of onderwijs en onderzoek. Deze fondsen zijn vaak ontstaan uit nalatenschappen van betrokken families of bedrijven. Ze hebben alle een eigen doelstelling, maar hebben één ding gemeen: actieve, betrokken burgers en organisaties waar mogelijk helpen met een financiële bijdrage.
De praktijk wijst echter uit dat de fondsen niet altijd goed gevonden worden en dat de fondsen dus niet effectief worden ingezet bij de realisatie van maatschappelijke projecten. Geld blijft op de plank liggen; dat is jammer en ongewenst. Om samen de fondsen in Twente beter vindbaar te maken, is de Stichting Twentse Fondsen opgericht die de website gaat beheren. Zij wil ook informatie-uitwisseling en cofinanciering bevorderen. Stichting Donatie Fonds Vredehof is deelnemer aan dit mooie initiatief.
Klik hier voor meer informatie over de Stichting Twentse Fondsen.

Contactformulier

Vredehof Donatie Fonds

Gelieve deze velden in te vullen