Testament

Een testament. Het kan maar beter duidelijk zijn

Wanneer u overlijdt en u heeft geen testament, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van het versterferfrecht. Hierin staat aangegeven wie recht hebben op uw vermogen. Deze rechthebbenden zijn uw erfgenamen. In een testament kunt u afwijken van de standaardregels van het versterferfrecht. U kunt bijvoorbeeld een of meer erfgenamen uitsluiten of voorwaarden en bepalingen opleggen aan de erfgenamen.

Centraal Testamentenregister

Een testament laat u opmaken door een notaris. U krijgt een afschrift en het origineel blijft bij de notaris. De notaris laat bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag inschrijven dat u deze laatste wilsbeschikking heeft opgemaakt. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats en geboortedatum bekend gemaakt, samen met de datum waarop het document is opgemaakt en bij welke notaris. De inhoud wordt niet bekend gemaakt, het is een geheim document: niemand mag het inzien als u nog in leven bent.

Een nalatenschap aanvaarden of niet?

Het kan zijn dat het bij de nalatenschap niet geheel duidelijk is of er eventuele schulden zijn en misschien zijn deze zelfs wel groter dan de erfenis zelf. In dat geval is het mogelijk de erfenis beneficiair te aanvaarden. Mocht het blijken dat er uiteindelijk inderdaad meer schulden zijn dan bezittingen dan kunnen de nabestaanden de erfenis alsnog verwerpen. De notaris kan u hierover meer informatie geven.

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

Nieuws

Certificaten keurmerken verlengd
20-06-2024 / Wij zijn al enkele jaren de trotse bezitter van…
Lees verder
Uitbreiding rouwvervoer
19-06-2024 / We hebben er lang op moeten wachten, maar hij…
Lees verder

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.