Ontwikkelen is groeien als mens en als professional

Achter de naam van alle uitvaartleiders bij Vredehof staat de toevoeging RU. Dit toont aan dat ze opgenomen zijn in het Landelijk Register Uitvaartverzorgers. Ze zijn vakbekwaam en uitstekend opgeleid om dit waardevolle beroep zo goed mogelijk uit te oefenen. RU is een voorwaarde voor Vredehof als drager van het Keurmerk Uitvaartzorg. Ook is het een voorwaarde voor de dienstverlening die we willen blijven bieden. Als professionele uitvaartonderneming willen we écht van meerwaarde zijn voor hen die een beroep op ons doen. Mensen mogen erop vertrouwen dat we onze beloftes waarmaken zodat zij op de door hen gekozen wijze afscheid kunnen nemen van de overledene in hun midden. En die waarborg is alleen mogelijk als je jezelf blijft ontwikkelen. Dat geldt als mens, maar ook als professional in de uitvaartzorg, zo ben ik van mening.

Maatwerk en kwaliteit
Jezelf je leven lang blijven ontwikkelen is natuurlijk belangrijk voor iedereen, inclusief medewerkers in de uitvaartzorg. De 80 medewerkers die we in dienst hebben beschikken over vele, verschillende disciplines. Zo hebben we naast uitvaartleiders, ook medewerkers in dienst voor het uitoefenen van postmortale zorg en voor logistieke en administratieve zaken. We hebben een eigen huisdrukkerij om snel en kwalitatief goed drukwerk te kunnen leveren. En mocht je denken dat deze dienst langzaamaan vermindert in een wereld waar we steeds meer online communiceren, dan kan ik je vertellen dat het tegenovergestelde waar is. De vraag naar kwalitatief goed en mooi rouwdrukwerk blijft onverminderd groot. Elke vraag van mensen rond het overlijden en afscheid nemen van een dierbare, proberen we zoveel mogelijk vanuit de eigen organisatie te verzorgen. Zo kunnen we maatwerk leveren en de hoge kwaliteit bieden die we toezeggen. Blijven leren en ontwikkelen is dus voor iedere medewerker binnen Vredehof van belang.

Wisselwerking
We leven in een snel veranderende wereld. En ja, onze uitvaartleiders spreken elkaar regelmatig, delen kennis en ervaring met elkaar, maar dat is niet genoeg om volledig bij te blijven in dit vak. Daarom staat opleiding en ontwikkeling als vast onderwerp op de jaarplanning van Vredehof. Bovendien moeten uitvaartleiders, om RU te blijven, jaarlijks een verplicht aantal studiepunten halen. Onze HR-adviseur Inge Braamhaar speelt een voorname rol in scholing van de medewerkers. Jezelf blijven ontwikkelen komt het vakmanschap én het werkplezier zeker ten goede. Ook als individu vaar je wel bij het ontwikkelen van jezelf. Het stelt je in staat om snel en goed te anticiperen op steeds wisselende vragen, zowel in je werk als in je privéleven. Opleiden van medewerkers hoort bij goed werkgeverschap.

Pedro Swier

Lees ook het interview met Mijndert Rebel, voorzitter Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) over ‘De zekerheid van een perfect uitgevoerde uitvaart’ en het interview met Jack Jobing, trainer bij Kenneth Smit over ‘Op veel momenten moet je er echt zijn’.

< Alle berichten