Vredehof. Vertrouwd dichtbij.

Het gevoel dat iemand naast je staat en dichtbij is op een van de meest kwetsbare momenten van je leven. Die blik van herkenning, het komt goed. Je voelt je gesterkt en weet dat je kunt vertrouwen op de mensen om je heen. Zodat je uiteindelijk kunt terugkijken met een goed gevoel. Welkom bij Vredehof. Vertrouwd dichtbij.

Vertrouwd dichtbij. Dat is wie èn wat we zijn.
Wanneer je geconfronteerd wordt met het verlies van je naaste, dan wil je maar één ding: een laatste eerbetoon dat rechtdoet aan het geleefde leven. Samen met je dierbaren wil je herdenken, passend op een manier die bij jou en je overleden dierbare past. Wij staan naast je en begeleiden je professioneel en gevoelvol. Het afscheid is een moment van desorganisatie, maar ook een scharnierpunt in het leven waarop je met een goed gevoel wil terugkijken. Want je moet verder, verder met je eigen leven hoe moeilijk dat soms ook is. Wij blikken samen op een waardige manier terug op het leven dat jouw dierbare heeft geleefd. Dat leven heeft er immers voor gezorgd dat er een steen in de levensrivier is verlegd, het heeft een indruk achtergelaten die onuitwisbaar is. Die indruk, dat willen we samen met de nabestaanden herdenken. Ieder overlijden markeert niet alleen een einde, maar het is ook een nieuw begin.

Vertrouwd en dichtbij de wereld om ons heen.
Niet alleen staan wij stil bij kwetsbare momenten. Wij hebben ook oog voor zaken die kwetsbaar zijn of gaan worden en voor de wereld om ons heen. Een mooi voorbeeld is ons Vredehof Donatiefonds, waarbij wij jaarlijks schenkingen doen aan organisaties die een wereld van verschil kunnen maken. Hoe klein of groots hun bijdrage ook is. Ook vinden wij het belangrijk dat we kijken welke impact onze bedrijfsvoering en de uitvaart heeft op ons milieu. Daarnaast bieden wij vertrouwen door het met trots voeren van een aantal keurmerken. We dragen zorg voor elkaar, voor onze maatschappij, maar vooral ook voor de mensen binnen onze eigen organisatie. We hechten waarde aan tradities en rituelen, we werken altijd met empathie voor de nabestaanden en met eerbied voor het leven.

Daarom zeggen wij vol trots: Wij zijn Vredehof. Vertrouwd dichtbij.

Pedro Swier,
Algemeen Directeur

Pedro Swier

< Alle berichten