Afscheid nemen anno 2021

Ruimte voor eigen wensen.

Het afscheid van een dierbare wordt steeds persoonlijker. Dit kun je ook lezen in de trendartikelen over begraven en cremeren, maar ook Pedro Swier, algemeen directeur van Vredehof Uitvaartverzorging, herkent deze ontwikkeling.

Dat we in een samenleving leven waar individuele belangen veelal voorop staan, wisten we al een tijdje. Maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor samen”, trapt Pedro Swier af. “Integendeel, we zien juist dat er door de aandacht voor het individu ruimte ontstaat voor het samen herdenken. Wat we bij Vredehof heel erg merken, is dat het leven van de overledene centraal staat. En dan bedoel ik vooral de achtergrond en levensstijl van het geleefde leven. Je gaat daarmee echt naar de kern van iemand en kunt daardoor samen dat gevoel herkennen. Dat verbindt.”

Saamhorigheidsgevoel
Een mooi voorbeeld hiervan is religie. De bevolking in Nederland kenmerkt zich door een multi-etnische samenstelling. “Dat houdt dus in dat we, naast de van oorsprong aanwezige religies als Rooms-Katholicisme en het Protestantisme, ook te maken hebben gekregen met bijvoorbeeld Islamitische, Hindoestaanse en Molukse achtergronden”, zegt Pedro. Nabestaanden vinden het steeds belangrijker dat aandacht wordt geschonken aan aspecten uit deze religies, ook in de wereld van afscheid nemen en herdenken. “Ik vind het mooi dat we ruimte kunnen bieden aan deze behoeften. Nog mooier vind ik het, dat ook de traditionele herdenkingslocaties, zoals begraafplaatsen en crematoria, een fysieke plek inrichten voor deze specifieke doelgroepen. Dat zorgt voor een warm welkom, een saamhorigheidsgevoel, je hoort erbij. Elke religie heeft haar eigen charmes, of het nu gaat om het al dansend en zingend vieren van het leven, zoals Surinamers dat doen, of het geheel in zwart een overledene naar de laatste rustplaats brengen. Het is belangrijk dat iedereen op zijn of haar eigen manier afscheid kan nemen.”

FC Twente-strooiveld
Een ander voorbeeld van samen herdenken en recht doen aan de individuele behoefte is het langgewenste FC Twente-strooiveld. Op de Westerbegraafplaats in Enschede is sinds kort een strooiveld te vinden waar de as van overleden FC Twente-supporters uitgestrooid kan worden. “Een prachtige ontwikkeling”, vindt Pedro. “Op initiatief van de FC Twente supportersgroep hebben we samen gekeken naar de mogelijkheden. We boden al een speciale FC Twente-uitvaart aan, maar nu gaan we nog een stapje verder. Hier is een jarenlang proces aan vooraf gegaan. Samen met de beheerder van de begraafplaats en de supportersgroep hebben we deze stap mogelijk gemaakt.” De as van een overledene kan uitgestrooid worden over het FC Twente-strooiveld, maar ook kunnen nabestaanden ervoor kiezen om de urn er te begraven. De gedenkplek is heel piëteitsvol geïntegreerd in het bestaande park. “We willen immers dat plekken als deze passen binnen de al bestaande locatie, zodat niemand er op wat voor manier aanstoot aan kan geven. Op de begraafplaats zijn paden aangelegd met de belijning van een voetbalveld en in het midden is een pleintje in de vorm van een voetbal te vinden. En natuurlijk bestaat het strooiveldje uit dezelfde grassoort als de speelmat van het stadion. Als kers op de taart is er een monument gemaakt waar het Twentse ros fier uitkijkt over de gedenkplaats.”

FC Twente strooiveld

Geen wildgroei
Betekent zo’n plek als het FC Twente-strooiveld of een Islamitische hoek op een traditionele begraafplaats nu ook dat we meer van dit soort plekken kunnen verwachten? “Daar zijn we in principe best terughoudend in”, geeft Pedro aan. “Natuurlijk willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte, maar het moet geen wildgroei worden. Dan gaan we voorbij aan dat wat passend is voor de samenleving. Als we besluiten om aan een dergelijke oproep gehoor te geven, dan moet het wel echt ‘voor de eeuwigheid’ standhouden. Overwaaiende stromingen in de samenleving zie ik niet zo snel een plek als deze krijgen. FC Twente is wat dat betreft echt verankerd in de regio, dus dat vinden we wel passen bij Vredehof. Zo wegen we altijd alles in onze dienstverlening af. Past het bij ons credo ‘In dienst van het leven’, of wijkt het te veel af? Waarbij respect voor de overledene en nabestaanden immer voorop staat. Dat doen we al ruim 150 jaar en willen we de komende eeuw ook voorop laten staan.”

Kijk ook eens op De FC Twente uitvaart.

Wilsbeschikking
Om nabestaanden te ontlasten maar zeker ook voor uw eigen gemoedsrust, is het verstandig al vroegtijdig na te denken over uw uitvaart en vooraf al enkele zaken te regelen. Bijvoorbeeld door het invullen van een wilsbeschikking.

< Alle berichten