Regel het samen en tijdig

Het zal je gebeuren. Je neemt de organisatie op je van de uitvaart van jouw onlangs overleden, sympathieke buurvrouw Tiny. Ze was al een tijdje alleenstaand en naaste familie was niet meer in beeld. In haar nadagen vertelde ze over haar uitvaartverzekering en dat ze nog voldoende spaarcentjes had om een afscheid voor haar te kunnen regelen zoals zij het wilde. Die wens bracht jij graag in vervulling. Je organiseerde de uitvaart, deze verliep volgens plan, maar dan opeens staat een verre neef van Tiny bij jou op de stoep. Als begunstigde van haar nalatenschap, wil hij met jou praten over de afrekening van de uitvaart.

Rechthebbende van de nalatenschap
“Negen van de tien keer gaat het goed”, verzekert Guido Horst. Hij is voorzitter van het Platform Uitvaartverzekeringen bij het Verbond van Verzekeraars. “Begunstigden van een nalatenschap zijn meestal zelf ook betrokken bij de uitvaart. Deze wordt dan in goed overleg georganiseerd. Soms precies passend binnen het verzekerde bedrag, vaak aangevuld met gelabeld spaargeld of een bedrag uit de nalatenschap. Toch komt het af en toe ook voor dat de opdrachtgever van de uitvaart, niet de rechthebbende is van de polis, ofwel; van het verzekerde bedrag’, vertelt Guido. “Je kunt je voorstellen dat er dan ingewikkelde situaties ontstaan. Situaties met discussies, geruzie en verdriet tot gevolg, terwijl dit voorkomen had kunnen worden.” 

Voorkom stank voor dank
“Ga er voor zitten op een ‘regenachtige zondagmiddag in oktober’”, adviseert Guido. “Maak je uitvaart, en dus ook de financiële afwikkeling daarvan, bespreekbaar met hen die hiermee aan de slag gaan na jouw overlijden.” Guido Horst refereert aan het voorbeeld rond buurvrouw Tiny. Verstandiger was het geweest van Tiny om bij leven, haar uitvaart ook te bespreken met een rechthebbende van haar nalatenschap. Dit klinkt misschien wat formeel, maar je wilt niet dat de gene die alles regelt na jouw overlijden, als ‘dank’ opgezadeld wordt met een boze ‘neef’. Iemand die moppert over rekeningen die de polis te boven gaan, en die dus betaald moeten worden uit de nalatenschap.” 

Extern spaarpotje
Ook uitvaartondernemers worden soms met deze ongewenste situaties geconfronteerd. Mooi initiatief van Vredehof vindt Guido Horst, dat zij mensen de mogelijkheid bieden om bij hen een spaarpotje op te bouwen met budget voor de uitvaart. Vredehof heeft dit ondergebracht in een Stichting. “Het is een vorm van vooruitbetalen van je uitvaart. Een optie die maakt dat jouw geld, nadat je al overleden bent, wordt uitgegeven aan zaken die belangrijk voor je zijn. En ook heel belangrijk; die voorkomen dat er onbedoelde discussies en ruzies ontstaan over jouw nalatenschap.”   

Vergeten verzekering
“Misschien klinkt het gek, maar het komt nog wel eens voor dat nabestaanden, vergeten om aanspraak te doen op de uitvaartverzekering van de overledene. En ik begrijp wel hoe zoiets kan ontstaan. Zeker als je bedenkt dat opa en oma vroeger soms een uitvaartverzekering afsloten als cadeau voor hun kinderen en/of kleinkinderen. Met de tijd raakten papieren daarvan zoek en werden verhuisberichten niet doorgegeven aan de uitvaartverzekeraar. Ook kan het vergeten van de verzekering gebeuren doordat verzekeraars polissen overnemen als er sprake is van fusie bijvoorbeeld. De verzekerde heeft zo’n bedrijfsovername niet gevolgd en weet dan niet meer waar hij verzekerd is. Vaak gaat het dan om een polis die al premievrij is, omdat al lang geleden voldaan is aan het afgesproken verzekerde bedrag. Wat de reden ook is; nabestaanden blijven wél recht houden op dit geld.” 

Eenvoudig uitvaartverzekering checken
Guido Horst durft vast te stellen dat elke uitvaartverzekeraar een bestand heeft met niet uitgekeerde polissen, terwijl de eigenaren daarvan al wel overleden zijn. “Verzekeraars doen echt hun best om rechthebbende nabestaanden op te sporen. Zij hebben immers recht op dat geld. Soms lukt het om deze personen te vinden. Met de intrede van e-mail is dat de laatste jaren gemakkelijker geworden. In de praktijk veranderen mensen namelijk minder vaak van e-mailadres dan van woonadres. Maar soms lukt het niet en blijft het geldbedrag staan tot iemand zich meldt. Om rechthebbenden een handje te helpen, zijn er inmiddels uitvaartverzekeraars, die hiervoor een hulpmiddel hebben ontwikkeld waarin je je naam en geboortedatum kunt invoeren. Je ziet dan snel en eenvoudig of je recht hebt op zo’n ‘vergeten verzekering’. Vraag er gerust naar bij je verzekeraar.”

Meer informatie kun je ook vinden op de volgende website: Zoekservice levensverzekeringen – Polis zoek? Schakel de zoekservice in! (vanatotzekerheid.nl)

Lees ook het interview met Pedro Swier  in het Vredehof Periodiek over het belang van tijdig je afscheid regelen en het belang van een Voorregeling.

< Alle berichten