Al sinds 1869 in dienst van het leven

Vredehof Uitvaartverzorging bestaat 150 jaar. We worden er eigenlijk toch wel stil van, dat we al anderhalve eeuw lang het vertrouwen van mensen krijgen om de laatste reis van een overledene te verzorgen. Tijd om wat terug te doen voor de samenleving.

De dood als onderdeel van het leven
In 150 jaar uitvaartverzorging is er natuurlijk veel gebeurd. Denk alleen al eens aan het feit dat een crematie pas in 1955 legaal is in Nederland. Dat terwijl nu meer mensen gecremeerd dan begraven worden. Maar ook op het gebied van de veranderende kerkelijke invloed en de professionalisering van de uitvaartbranche zijn in anderhalve eeuw tijd flink wat veranderingen geweest. Als we teruggaan in onze eigen geschiedenis, dan zien we dat de basis van ons bedrijf nog altijd bestaat uit ondernemen vanuit het hart. “We staan echt in dienst van het leven. Dat deden we al in 1869 en dat doen we nu anno 2019 nog steeds”, benadrukt algemeen directeur Pedro Swier. “We weten na al die jaren wat het betekent om een dierbare te verliezen, maar beseffen ons ook hoezeer de dood onderdeel is van het leven. Door iedere uitvaart persoonlijk te benaderen, kunnen we samen met de nabestaanden het verlies omzetten naar een mooie, blijvende herinnering.”

Onze MVO-activiteiten
Nu Vredehof een mijlpaal te vieren heeft, wil het graag wat extra terug doen voor de maatschappij. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen doen we altijd al wel, het zit echt in onze natuur. Dit jaar willen we onze MVO-activiteiten graag nog meer aandacht geven, want het is dankzij die maatschappij dat we dit prachtige jubileum kunnen vieren. Dat doen we onder andere door kennis te delen, activiteiten te ondersteunen vanuit het Vredehof Donatie Fonds, de uitgave van een herinneringsboekje en aandacht voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Ook aandacht voor de toekomst, bijvoorbeeld door het verzorgen van duurzame uitvaarten als GreenLeave-deelnemer, is een belangrijk focusgebied tijdens ons jubileum”, geeft Pedro Swier aan.

Overzicht van MVO-activiteiten
Graag geven we u inzicht in de activiteiten die Vredehof Uitvaartverzorging tijdens het jubileumjaar op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen ontplooit. Heeft u aanvullende ideeën of wilt u graag meer weten over een bepaald project? Dan gaan we graag met u in gesprek. Samen kunnen we nog meer betekenen voor onze branche in het algemeen en voor nabestaanden in het bijzonder. Uiteraard vervolgen we onze MVO-activiteiten ook in de jaren die nog gaan komen. Het is immers een belangrijke pijler binnen onze organisatie.

Activiteit: Kennisdeling
In 150 jaar uitvaartverzorging hebben we veel kennis vergaard. We vinden het belangrijk om deze kennis over het vak met anderen te delen. Ook vinden we het goed, dat we experts uit ons vak laten vertellen over actuele thema’s. Zo hebben we in februari 2019 Rob Bruntink gevraagd om als palliatief deskundige een lezing te geven over euthanasie. Deze avond werd enorm goed ontvangen en we zijn voornemens om meer van dit soort lezingen te organiseren, omdat het duidelijk in een behoefte voorziet. Wij hielden na afloop een diepte-interview met hem over dit thema. U leest het hier. Op onze nieuwspagina en via de socialmediakanalen houden we u op de hoogte van nieuwe lezingen en events rondom kennisdeling. Ook vindt u in ons online dossier verschillende artikelen, waarin we ingaan op thema’s als de nieuwe privacywetgeving, online doodgaan, mortuariumbeheer en reclame in de uitvaartbranche.

Activiteit: Vredehof Donatie Fonds
Met het Vredehof Donatie Fonds helpen we organisaties helpen. Het gaat daarbij om organisaties die mensen ondersteunen bij de laatste levensfase en het overlijden. Zij doen ontzettend mooi en dankbaar werk en wij willen hen graag extra ondersteuning bieden. Dat doen we onder andere door donaties te verstrekken. Jaarlijks stellen we een maximaal te doneren bedrag vast, dat we schenken aan bijzondere projecten of initiatieven. Wie voor een toekenning in aanmerking komt, beslissen we aan de hand van een reglement en een ingevuld aanvraagformulier. Meer weten? Vul dan het aanmeldformulier in en wij nemen contact met u op. Enkele projecten en initiatieven die wij afgelopen jaar hebben ondersteund, zijn:
Wensboom Deventer: Stichting Humanitas en Stichting Thuis Sterven.
Troostmateriaal voor kinderen, Buurtzorghuis in Haaksbergen.
Bijdrage oprichting Alma Inlopershuis.

Activiteit: GreenLeave
In 2013 richtte Vredehof Uitvaartzorg samen met vijf andere uitvaartorganisaties GreenLeave op, een stichting die zich inzet om een duurzame uitvaart makkelijker en toegankelijker te maken. Inmiddels zijn 12 uitvaartorganisaties aangesloten. De organisaties integreren duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en maken nabestaanden alert op de mogelijkheden voor duurzame alternatieven tijdens de uitvaart. Vredehof Uitvaartverzorging biedt deze duurzame alternatieven standaard aan en heeft de 5 principes van GreenLeave geïntegreerd in de eigen bedrijfsvoering.

Activiteit: diverse bijzondere uitgaves
Om nabestaanden te helpen met het verwerken van hun verlies of door ze met een fijn gevoel te laten terugkijken op een leven, ontwikkelen wij diverse bijzondere uitgaves. De meest recente uitgave is het Herinneringsboekje. In dit boekwerk kunnen – bij leven – gedachtes, gebeurtenissen en bijzonderheden van iemands leven opgeschreven worden. Hierdoor ontstaat een mooi naslagwerk na iemands overlijden. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe bijzondere uitgave, maar daarover binnenkort meer! Het Herinneringsboekje is aan te vragen via Vredehof Uitvaartverzorging.

Activiteit: goed werkgeverschap
Naast het milieu en eerlijk zakendoen hebben wij dit jaar ook extra aandacht voor onze medewerkers. Zonder dit enthousiaste en vooral ook vakkundige, integere team kunnen wij bij Vredehof niet de kwaliteit bieden die we graag voorstaan. Daarom zetten we hen extra in het zonnetje door ze een mooi jubileumfeest met partners en kinderen aan te bieden. En natuurlijk kunnen ze zoals gebruikelijk opleidingen volgen, zichzelf verder ontwikkelen, vertrouwen op eerlijke arbeidsvoorwaarden en aandacht krijgen voor zaken als traumaverwerking. Die aandacht voor het persoonlijke in ons vak zorgt voor vitale en gelukkige medewerkers, en daar gaan we voor!

Zelf mooie ideeën voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? We horen ze graag!

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.