Opleidingen

Kennis delen

Vredehof positioneert zich reeds jaren als innovatieve marktleider. Een streven dat er toe heeft geleid zich in het kader van kennisdeling te richten op voorlichting en scholing van medewerkers in de zorg. Als specialist rond het thema overlijden blijft Vredehof binnen Twente, Salland en de Achterhoek actief met kennisdelen en het bijscholen van medewerkers in de zorg.

Als de dood een rol speelt

In diverse sectoren  hebben mensen regelmatig of zelfs dagelijks te maken met de dood. Dit vraagt om een specifieke kennis van professionals om hier op een gedegen manier mee om te gaan.
De thematiek is breed; van verzorging van overledenen tot kennis over rouwprocessen, van omgaan met kinderen in situaties van overlijden tot omgaan met jezelf als professional in een werkomgeving waar de dood een rol speelt. In alle gevallen vraagt werken met de dood iets van je, op het gebied van vaardigheden en op het gebied van competenties.

Vredehof heeft goede contacten met professionals die lezingen en workshops kunnen organiseren binnen de thematiek rond een overlijden. Vraag naar de mogelijkheden.

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.