Postmortale zorg

Postmortale zorg, een zorg voor nu

Bijscholing Overledenenverzorging: ‘Postmortale zorg, een zorg voor nu’.

Inleiding.
In uw werk in de zorg wordt u vroeg of laat geconfronteerd met het onoverkomelijke: de dood. Als het goed is, is er in uw eigen opleiding al aandacht besteed aan dat gegeven. Ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld overledenenverzorging staan echter niet stil, evenals inzichten rondom het omgaan met de dood en rouwverwerking. Deskundigheidsbevordering op dit gebied kan hiervoor handvatten bieden en u helpen verder te professionaliseren binnen uw beroep.

Thema bijscholing.
Postmortale zorg

Inhoud.
De bijeenkomst wordt met een PowerPoint presentatie ondersteund. Een hand-out van deze presentatie wordt ter beschikking gesteld.
Het bespreekbaar maken van dit thema gebeurt vanuit verschillende invalshoeken  en een integrale benadering, volgens het state-of-the-art principe. Dit heeft geleid tot de volgende inhouden:

Procedures en protocollen
Communicatie rondom protocollen en procedures en rolverdeling tussen zorginstelling en uitvaartverzorger.

Relevante wetgeving
Welke wetten/regels zijn van belang bij een overlijden? De wet op lijkbezorging en het vaststellen van overlijden.

Noodzakelijke en wenselijke zorg
Welke zorg mag een hulpverlener nog verrichten? Hoe gaat men om met het verschil tussen noodzakelijke en wenselijke zorg?
Overledenenverzorging
Opbaren, rouw, laatste verzorging, rol van nabestaanden, nieuwste ontwikkelingen

Relevante anatomie
Ontbindingsproces, invasieve handelingen, rigor mortis

Demonstratie materiaalgebruik
Materialen ter ondersteuning van de laatste verzorging

Afsluiting: evaluatie en feedback
Ruimte voor eigen ervaringen m.b.t. omgaan met de dood, emoties, praktijkervaring en vragen

Deze bijscholing in het kader van deskundigheidsbevordering is erop gericht om medewerkers in de zorg, te helpen omgaan met deze kant van het vak. Bijdrage vanuit de ervaring van deelnemers wordt uiteraard op prijs gesteld; juist het bespreekbaar maken van eigen handelen geïntegreerd met theoretische vakkennis kan leiden tot verbeteringen van zorgkwaliteit en tot versterken van de persoonlijke beroepsidentiteit.

Deze bijscholing kan in-company worden georganiseerd voor groepen tot maximaal 18 personen in het werkgebied van Vredehof. (Twente, Salland en De Achterhoek).

 

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.