VMG scherpt procedures aan: “Een kans om het nog beter te doen”

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) heeft de procedures rond het moment van overlijden in een ziekenhuis of instelling en uitvaartverzorging aangescherpt. De aanscherping moet nabestaanden nog meer beschermen en duidelijkheid geven.

Aanscherping geen noodzaak

Voorzitter Joris Huizinga van de VMG ziet de aanscherping niet als een noodzaak: “Het is een kans om het ‘nog beter’ te doen. Samen met de BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen) en NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) hebben we daarom de samenwerking nog eens bekeken. We kwamen vervolgens tot een paar punten waar aanscherping nodig bleek. We hebben daarover een serie documenten opgesteld waar zowel nabestaanden als mortuariumbeheerders van profiteren. Zo werkten we bijvoorbeeld de gedragscode uit in gedragsregels. Wanneer regels niet worden nagekomen, dan is het logischer dat je daar iemand op aanspreekt. Daarnaast ontwikkelden we een brochure waarin rollen, taken en kosten staan beschreven én welke keuzevrijheid nabestaanden hebben. Mortuariumbeheerders die ook uitvaartdiensten leveren, moeten bovendien de keuzevrijheid van nabestaanden aan de orde stellen en verwijzen naar andere mogelijkheden van uitvaartzorg in de regio. Daarmee bevorderen we een gelijk speelveld en voorkomen we onenigheid tussen marktpartijen.”

Lees meer over de nieuwe regels

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl