Transparantie rondom mortuariumbeheer

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) heeft de regels rondom mortuariumbeheer aangescherpt. Met ruim 20 jaar ervaring in mortuariumbeheer voor ziekenhuizen juicht Vredehof Uitvaartverzorging deze aandacht van harte toe. “Het draagt bij aan de kwaliteit van onze totale keten”, geeft algemeen directeur Pedro Swier aan. “Wij zijn blij dat deze duidelijkheid er is gekomen.

Vredehof is specialist in mortuariumbeheer. Het past volgens Pedro Swier perfect in de lijn van taken die Vredehof binnen de keten uitvoert. “We nemen onze taak als mortuariumbeheerder uiterst serieus. Wij zetten hiervoor gediplomeerde specialisten in die beschikken over een Verklaring Goed Gedrag. Zeker in zo’n kwetsbare omgeving als een mortuarium, moet je mensen inzetten die zich bewust zijn van deze omgeving. Zij weten ook dat zij een neutrale positie hebben binnen het mortuarium en richten zich puur op de uitvoering van hun taken. Nu deze taken en procedures door de VMG nog eens extra op scherp zijn gezet, is hun positie nog helderder afgebakend. Eigenlijk is het voor ons de bevestiging dat we het goed deden, goed doen en ook altijd zullen doen.”

Noodzakelijke en wenselijke zorg

Het takenpakket van de mortuariumbeheerder van Vredehof is duidelijk: hij draagt zorg voor een correcte verwerking van de gegevens van de overledene en hij assisteert bij de patholoog. Dat betekent dat hij betrokken is bij het verrichten van sectie. Bovenstaande taken vallen onder de noodzakelijke zorg die iedereen in Nederland ontvangt. Daarnaast kan de mortuariumbeheerder zorgdragen voor wenselijke zorg. Dit zijn handelingen waarvoor nabestaanden nadrukkelijk opdracht verlenen, veelal via de uitvaartbegeleider. Denk daarbij aan handelingen als het wassen, persoonlijke verzorging en het aankleden van de overledene. Om onder andere die scheidslijn helder in beeld te brengen, heeft Vredehof als lid van de VMG meegedacht over de aanpassingen in de regelgeving.

Bijdrage leveren aan kwaliteit

Pedro Swier: “Wij hebben als Vredehof transparantie hoog in het vaandel staan. We vinden het dan ook belangrijk om een bijdrage te leveren aan de discussie en aan transparantie binnen onze keten. Daarom zijn we ook bij de VMG aangesloten. Je laat daarmee toch zien dat je kwaliteit belangrijk vindt; het is een signaal dat je het gewoon goed geregeld wilt hebben. Door de aangescherpte regels hoeven we zelf geen aanpassingen in onze bedrijfsvoering te doen. Onze mortuariumbeheerders werkten al heel transparant en vanuit een neutrale positie. Wel vinden we het belangrijk om onze partners en relaties van deze veranderingen op de hoogte te stellen. Daarmee maken we iedereen bewust van de positie en het takenpakket van de mortuariumbeheerder en hoe de uitvaartbranche zorgdraagt voor een kwalitatieve keten.”

Verder lezen?

Meer weten over mortuariumbeheer? Lees het interview met hoogleraar Jaap Sijmons.

Of download onze brochure over Mortuariumbeheer.

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl