vorige In dienst van het leven nr. 3 volgende

Als de zorg ophoudt en de dood zijn intrede doet…

De artsen doen wat ze kunnen, maar helaas, het mag deze keer niet baten... De dood doet zijn intrede en de patiënt is niet langer in handen van de geneesheren. Immers, zij zijn ervoor aangesteld om de patiënt zorg te verlenen en te genezen. Wanneer deze zorg ophoudt, gaat automatisch de zorg over naar iemand anders. Maar naar wie? En is die scheidslijn altijd wel even duidelijk?

Lees het hele artikel >

Jaap Sijmons
Professor Hoogleraar Gezondheidsrecht en advocaat

Transparantie rondom mortuariumbeheer

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) heeft de regels rondom mortuariumbeheer aangescherpt. Met ruim 20 jaar ervaring in mortuariumbeheer voor ziekenhuizen juicht Vredehof Uitvaartverzorging deze aandacht van harte toe. “Het draagt bij aan de kwaliteit van onze totale keten”, geeft algemeen directeur Pedro Swier aan. “Wij zijn blij dat deze duidelijkheid er is gekomen.

Lees het hele artikel >

VMG scherpt procedures aan: “Een kans om het nog beter te doen”

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) heeft de procedures rond het moment van overlijden in een ziekenhuis of instelling en uitvaartverzorging aangescherpt. De aanscherping moet nabestaanden nog meer beschermen en duidelijkheid geven.

Lees het hele artikel >

In dienst van het leven nr. 3

Als de zorg ophoudt en de dood zijn intrede doet…

De artsen doen wat ze kunnen, maar helaas, het mag deze keer niet baten... De dood doet zijn intrede en de patiënt is niet langer in handen van de geneesheren. Immers, zij zijn ervoor aangesteld om de patiënt zorg te verlenen en te genezen. Wanneer deze zorg ophoudt, gaat automatisch de zorg over naar iemand anders. Maar naar wie? En is die scheidslijn altijd wel even duidelijk?

Lees het hele artikel >

Jaap Sijmons
Professor Hoogleraar Gezondheidsrecht en advocaat

Transparantie rondom mortuariumbeheer

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) heeft de regels rondom mortuariumbeheer aangescherpt. Met ruim 20 jaar ervaring in mortuariumbeheer voor ziekenhuizen juicht Vredehof Uitvaartverzorging deze aandacht van harte toe. “Het draagt bij aan de kwaliteit van onze totale keten”, geeft algemeen directeur Pedro Swier aan. “Wij zijn blij dat deze duidelijkheid er is gekomen.

Lees het hele artikel >

VMG scherpt procedures aan: “Een kans om het nog beter te doen”

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) heeft de procedures rond het moment van overlijden in een ziekenhuis of instelling en uitvaartverzorging aangescherpt. De aanscherping moet nabestaanden nog meer beschermen en duidelijkheid geven.

Lees het hele artikel >

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.