Overlijden in een ziekenhuis

Professionele zorg na overlijden

Vredehof Mortuariumbeheer beheert de mortuaria van de ziekenhuizen MST en ZGT. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de eerste zorg na het overlijden van mensen die in het ziekenhuis overlijden en, op last van de politie, van mensen die onder nader op te helderen omstandigheden overlijden.

Dit proces verloopt als volgt:

Noodzakelijke handelingen en wenselijke zorg na overlijden

Noodzakelijke handelingen na overlijden

Als een patiënt in het MST of het ZGT overlijdt, draagt het ziekenhuis het lichaam over aan de mortuariumbeheerder, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en/of controleren van reeds uitgevoerde ‘noodzakelijke handelingen’. Deze handelingen omvatten onder meer het verwijderen van infuuslijnen of katheters en sluiten van openingen en incisies. Hieronder valt ook de (voorbereiding op) obductie of donatie.

Kosten ziekenhuis:

Uitvoering van deze noodzakelijke handelingen komt voor rekening van het ziekenhuis als onderdeel van de verleende medische specialistische zorg.

Piëteitsvol gekoeld bewaren van de overledene

Na de uitvoering van de noodzakelijke handelingen en uiterlijk 3 uur na overlijden wordt het lichaam van de overledene in het mortuarium piëteitsvol gekoeld bewaard. Dit is noodzakelijk om het lichaam te conserveren. Ongeacht of nabestaanden daar een expliciete opdracht toe geven, gaat de mortuariumbeheerder over tot koeling omdat hij de zorg voor de overledenen heeft aangenomen  (zaakwaarneming, artikel 6:198 Burgerlijk Wetboek). De mortuariumbeheerder gaat door met koelen totdat nabestaanden of hun uitvaartverzorger bepalen wat er in voorbereiding op een uitvaart verder moet gebeuren.

Kosten nabestaanden:

De kosten voor het gekoeld bewaren vallen niet onder de ziekenhuiszorg, worden niet door de zorgverzekering vergoed en komen daarmee voor rekening van de nabestaanden. Dit is ook opgenomen in de algemene voorwaarden van het ziekenhuis. Het tarief voor gebruik van mortuarium en koeling voor de periode van 3 tot 24 uur na het overlijden treft u aan onder de informatie voor uitvaartverzorgers op deze website.

Geen gebruik van mortuariumfaciliteiten:

Wenst u geen gebruik te maken van de mortuariumfaciliteiten en de verplichte koeling vanaf drie uur na overlijden, neem dan direct contact op met uw uitvaartverzorger om het lichaam zo mogelijk binnen 3 uur na het moment van overlijden te laten overbrengen. De overdracht van de overledene vindt conform protocol van het ziekenhuis altijd plaats via het mortuarium.

Wenselijke zorg voor de overledene

Het ziekenhuis en de mortuariumbeheerder bieden u verder de mogelijkheid dat de overledene volledig wordt verzorgd en gekleed. U kunt bij deze verzorging aanwezig zijn. U mag deze zorg ook zelf uitvoeren, waarbij u wordt begeleid en geassisteerd door een
mortuariummedewerker. U kunt de wenselijke zorg ook laten verrichten door de uitvaartverzorger die u hebt ingeschakeld of gaat inschakelen. Ook dan kan uitvoering plaatsvinden in het mortuarium van het ziekenhuis.
Deze wenselijke zorg valt niet onder de eerdergenoemde ‘noodzakelijke handelingen’ en wordt alleen verleend als u daar een duidelijke schriftelijke opdracht toe geeft. De verpleegkundige of de mortuariumbeheerder heeft hiervoor een opdrachtformulier
beschikbaar.
De kosten van de wenselijke zorg zijn voor rekening van de nabestaanden. De tarieven voor de verschillende handelingen treft u aan onder de informatie voor uitvaartverzorgers op deze website. . De factuur voor deze wenselijke zorg kan desgewenst aan de door u ingeschakelde uitvaartverzorger worden gestuurd.

Download hier de folder “Noodzakelijke handelingen en wenselijke zorg na overlijden:

Informatie voor nabestaanden – MST”

“Informatie voor nabestaanden – ZGT”

Een wilsbeschikking biedt veel rust voor de nabestaanden, omdat het dan voor hen duidelijk is wat uw wensen en voorkeuren zijn. Download de wilsbeschikking hieronder.

Bekijk onze wilsbeschikking

Informatie voor uitvaartverzorgers

De informatie voor uitvaartverzorgers zoals de gedragscode VMG, gedragsregels, Algemene Voorwaarden van de VMG en de tarieven zijn hier te vinden.

Overlijden in het ziekenhuis

Graag contact opnemen over het onderwerp 'Overlijden in het ziekenhuis'

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel om contact met u op te nemen. Meer informatie kunt u nalezen in onze Privacy-verklaring.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

Nieuws

Certificaten keurmerken verlengd
20-06-2024 / Wij zijn al enkele jaren de trotse bezitter van…
Lees verder
Uitbreiding rouwvervoer
19-06-2024 / We hebben er lang op moeten wachten, maar hij…
Lees verder

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.