Overlijden in een ziekenhuis

Professionele zorg na overlijden

Vredehof beheert het mortuarium van de ziekenhuizen MST en ZGT. Wij hebben de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de eerste zorg na het overlijden van mensen die in het ziekenhuis overlijden en, op last van de politie, van mensen die onder nader op te helderen omstandigheden overlijden.

Dit proces verloopt als volgt:

Noodzakelijke handelingen na overlijden

Als een patiënt in het MST of het ZGT overlijdt, draagt het ziekenhuis het lichaam over aan de mortuariumbeheerder, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en/of controleren van reeds uitgevoerde ‘noodzakelijke handelingen’. Deze handelingen omvatten onder meer het verwijderen van infuuslijnen of katheters en sluiten van openingen en incisies. Hieronder valt ook de (voorbereiding op) obductie of donatie.

Kosten ziekenhuis:

Uitvoering van deze noodzakelijke handelingen komt voor rekening van het ziekenhuis als onderdeel van de verleende medische specialistische zorg.

Piëteitsvol gekoeld bewaren van de overledene

Als de noodzakelijke handelingen verricht zijn, kan de uitvaarverzorger die u daartoe opdracht hebt gegeven het lichaam ophalen in het mortuarium. Gebeurt dat niet binnen 3 uur, dan is de mortuariumbeheerder gehouden om het lichaam gekoeld te bewaren. Een commissie van wetenschappers en specialisten heeft vastgesteld dat koeling noodzakelijk is om het lichaam te conserveren. De mortuariumbeheerder over tot koeling, ongeacht of nabestaanden daartoe een expliciete opdracht hebben gegeven, omdat hij de zorg voor de overledenen heeft aangenomen (zaakwaarneming, artikel 6:198 Burgerlijk Wetboek).

Kosten nabestaanden:

De kosten voor het gekoeld bewaren vallen niet onder de ziekenhuiszorg, worden niet door de zorgverzekering vergoed en komen daarmee voor rekening van de nabestaanden. Dit is ook opgenomen in de algemene voorwaarden van het ziekenhuis. Het tarief voor gebruik van mortuarium en koeling voor de periode van 3 tot 24 uur na het overlijden treft u aan onder de informatie voor uitvaartverzorgers op deze website.

Geen gebruik van mortuariumfaciliteiten:

Wenst u geen gebruik te maken van de mortuariumfaciliteiten en de verplichte koeling vanaf drie uur na overlijden, neem dan direct contact op met uw uitvaartverzorger om het lichaam zo mogelijk binnen 3 uur na het moment van overlijden te laten overbrengen. De overdracht van de overledene vindt conform protocol van het ziekenhuis altijd plaats via het mortuarium.

Wenselijke zorg voor de overledene

Alle zorg die u wenst voor het lichaam van de overledene wordt geleverd door de uitvaartverzorger die u daartoe opdracht geeft. Vredehof biedt uitvaartverzorgers hiervoor desgewenst faciliteiten.

Download hier de folder “Noodzakelijke handelingen en wenselijke zorg na overlijden” Informatie voor nabestaanden.

Informatie voor uitvaartverzorgers

De informatie voor uitvaartverzorgers zoals de gedragscode VMG, gedragsregels, Algemene Voorwaarden van de VMG en de tarieven zijn hier te vinden.

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

Nieuws

Donatie voor WensAmbulance Oost-Nederland
De WensAmbulance Oost-Nederland mocht 20 oktober jl een mooie cheque ontvangen…
Lees verder
Informatie Corona
Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus hebben wij uiteraard ook onze…
Lees verder