Bel bij overlijden: 088 1198 200

menu

Bel bij overlijden

088 1198 200

Home Zakelijk Opleidingen Rouw in het kraamgezin

Rouw in het kraamgezin

 

Bijscholing ‘ Beschuit zonder muisjes…..’

Kraamzorg en verloskunde. Een vakgebied dat over het algemeen door veel vreugde is omgeven. Beschuit met muisjes, roze of blauwe vlaggetjes en blijdschap over een nieuw leven. Helaas gebeurt ook hier soms het onvermijdelijke; het sterven van een kind. Juist op het punt waar een nieuw leven zou moeten beginnen, keert alles om. Een overlijden in een kraamgezin heeft een gigantische impact op alle betrokkenen, van het gezin zelf tot familie en vrienden, van gynaecoloog en verloskundige tot de kraamverzorgende. Om uw rol in een dergelijk emotionele gebeurtenis te professionaliseren heeft Vredehof een bijscholingsbijeenkomst opgezet waarin diverse aspecten rondom het overlijden van een baby behandeld worden.

Thema bijscholing.
Rouw in het kraamgezin

Inhoud.
De bijeenkomst wordt met een PowerPoint presentatie ondersteund. Een hand-out van deze presentatie wordt ter beschikking gesteld.
Het bespreekbaar maken van dit thema gebeurt vanuit verschillende invalshoeken  en een integrale benadering. Praktische vragen op het gebied van verzorging  tot vragen op emotioneel vlak hebben geleid tot de volgende inhoud:

Vroeger en nu

 • Verschillen

Wetten en regels rondom een overlijden

 • Aangifte
 • De uitvaart
 • Overdracht JGZ

Verzorging van het kindje

 • Anatomie
 • Verzorging

Rouw en verlies

 • Rouwtaken
 • Vader en moeder
 • Overige kinderen in het gezin
 • Eigen rouw

Rituelen

 • Waarom rituelen
 • Diverse rituelen

Deze bijscholing in het kader van deskundigheidsbevordering is erop gericht om medewerkers in de zorg, te helpen omgaan met deze kant van het vak. Bijdrage vanuit de ervaring van deelnemers wordt uiteraard op prijs gesteld; juist het bespreekbaar maken van eigen handelen geïntegreerd met theoretische vakkennis kan leiden tot verbeteringen van zorgkwaliteit en tot versterken van de persoonlijke beroepsidentiteit.

Docent.
De bijscholing wordt verzorgd door professionals op het gebied van postmortale zorg met ervaring in het verzorgen van bijscholing en voorlichting.

Doelgroep.
Deze deskundigheidsbevordering is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg die door hun werk in aanraking komen met rouw in een kraamgezin: kraamzorgmedewerkers, verloskundigen huisartsen.

Deze bijscholing kan in-company worden georganiseerd voor groepen tot maximaal 18 personen in het werkgebied van Vredehof. (Twente, Salland en De Achterhoek).