Wie betaalt, die bepaalt.

Wie betaalt, die bepaalt.
Toch? Of ligt dat iets genuanceerder?

“Het is natuurlijk een hele platte vraag: naar wie moeten we de factuur sturen. Maar het is de basis van ons handelen en er ligt veel meer aan ten grondslag dan slechts een financiële”, steekt algemeen directeur Pedro Swier van wal. “De onderliggende vraag is feitelijk: Hoe zorgen we ervoor dat we een uitvaart organiseren die past bij de wensen van de overledene. En die ook recht doet aan de wensen van alle betrokkenen. Opdrachtgeverschap is daarin een hele belangrijke en dat kun je al voor je overlijden regelen.”

Strikt formeel
“Binnen Vredehof zijn we heel secuur in opdrachtgeverschap. Zonder handtekening onder de officiële documenten, geven we geen gehoor aan de vraag om een uitvaart uit te voeren. Daar zijn we heel strikt in. We willen namelijk geen gegevens vrijgeven aan iemand die daar formeel gezien geen recht op heeft. Als keurmerkhouder gaan we formeel pas aan de slag als we een getekende opdrachtbevestiging met begroting hebben. We hebben dan één aanspreekpunt die voor ons namens de familie optreedt. Natuurlijk betrekken we alle nabestaanden bij de organisatie van de uitvaart, maar dat is op informele wijze. We zorgen ervoor dat iedereen zijn of haar inbreng heeft en dat alle wensen zo veel als mogelijk onderling worden afgestemd. Wat dat betreft hanteren we dus een scheiding tussen formeel opdrachtgeverschap en informeel opdrachtgeverschap. Bij die laatste is de groep groter”, licht Swier toe.”

Ieder gezin is uniek
Over het algemeen gaat het met het opdrachtgeverschap overigens prima. Kinderen, broer, zus, partner, ouders, het zijn de meest logische nabestaanden om een uitvaart van een dierbare te regelen en een overlijden financieel en administratief af te wikkelen. Maar soms is de situatie wat complexer. Swier: “Denk maar eens aan een kind van gescheiden ouders. Wie bepaalt dan wat er tijdens de uitvaart van het kind gebeurt? Is dat de vader of de moeder? En wat als er sprake is van een vechtscheiding en communicatie moeilijk is? Of wat als er binnen een gezin ruzie is tussen de kinderen onderling? Ieder gezin is anders en kent zijn eigen problematiek. Bij Vredehof blijven we daarom alert op dat formele opdrachtgeverschap en kijken we daarnaast goed naar de informele zaken.”

Regel het bij leven goed
De akte van overlijden is voor de familie een tastbaar document, evenals de aanwijzing van een notaris. “Om gedoe tijdens de korte periode tussen overlijden en de uitvaart te voorkomen, adviseren we om bij leven alles goed te regelen. Ga naar een notaris en leg belangrijke zaken vast. Bij Vredehof kun je een om een Wilsbeschikkingsboekje vragen, waarin je de wensen rondom je uitvaart vast kunt leggen. Bij je overlijden voorkom je daarmee onwetendheid, verwarring of zelfs ruzie over alle zaken rondom je overlijden. Bij een notaris regel je onder andere wie bevoegd is om de nalatenschap te beheren en wie de erfgenamen zijn. Het vastleggen wie de uitvaart regelt, kan worden vastgelegd in een testament of codicil. Bij dit laatste is het zeker ook belangrijk om na te gaan: wie staat er als begunstigde aangemerkt op je polis? Is dat nog actueel? Staat bijvoorbeeld je ex-man nog op de polis? Dat zijn belangrijke zaken om minimaal eens in de paar jaar goed na te gaan en dan bij voorkeur vast te laten leggen. Want wat niet iedereen weet, is dat als er geld over blijft van de polis, dit uitgekeerd wordt aan de begunstigde op de polis en niet aan de wettelijke erfgenaam (als dit iemand anders is).”

‘Wie betaalt, die bepaalt’
Zoals gezegd heeft het overgrote deel het prima georganiseerd en is het geen enkel probleem om tijdens het eerste gesprek met de nabestaanden een getekende opdrachtbevestiging te krijgen. Onze uitvaartleider is daarbij aanwezig en weet al snel hoe de individuele situatie in elkaar steekt. Toch blijven we alert, want hoe weet je als uitvaartleider dat de aanwezige nabestaanden de wensen van alle nabestaanden noemt? We zien het bij Vredehof echt als onze taak om het juridisch goed te organiseren als de buitenwereld het niet goed geregeld heeft. ‘Wie betaalt, die bepaalt’ is voor ons het uitgangspunt. Dat is niet altijd de erfgenaam. En verzeker je er als opdrachtgever ook van, dat je daadwerkelijk kunt beschikken over bijvoorbeeld het geld uit de polis of over andere financiële middelen. Als er sprake is van een schuld bij de overledene en er is geen polis, dan draai je als opdrachtgever wel op voor de kosten. Ook dat realiseren heel veel mensen zich niet tijdens dit verdrietige rouwproces”, waarschuwt Swier nog maar eens.

Bewustwording
Je merkt het, er zitten veel haken en ogen bij het aangaan van een samenwerking rondom het regelen van een uitvaart. “Wat wij bij Vredehof in elk geval belangrijk vinden, is dat er een stukje bewustwording ontstaat bij de mensen. Weet wat opdrachtgeverschap betekent: je bent verantwoordelijk voor de kosten. En: regel bij leven wie je graag als opdrachtgever wilt aanwijzen. Dat scheelt veel gedoe en onzekerheid voorafgaand aan de uitvaart en kan escalatie bij je nabestaanden voorkomen!”

Lees ook het interview “Wie beslist er over jouw uitvaart” met John van Schendel, advocaat bij KienhuisHoving Advocaten en Notarissen.

Regel nu alvast jouw uitvaart, voor later, en leg je wensen vast in een Wilsbeschikking.

< Alle berichten