Vredehof. Vertrouwd dichtbiej

Vredehof al sinds 1869 gevestigd en geworteld in Twente. Vertrouwd dichtbij voor alle inwoners. Voor ons een reden om ‘Ons verhaal’ ook te vertellen in het Twents ‘Vredehof. Vertrouwd dichtbiej’:

’t Geveul dat d’r ene nöast oe steet en dichtbiej diej is, in dee momeanten van ’t leavn da’j ’t meest kwetsbaar bint. Oogn dee zejt, ‘k begriep oe, ’t koomp good. Iej veult nen aarm um oene schoolders en wet da’j oe könt verloaten op de leu um oe hen. En noa verloop van tied wierum könt kieken met ‘n geröst geveul. Welkom biej Vredehof. Vertrouwd dichtbiej.

Vertrouwd dichtbiej. Dat is wel èn wat wiej bint.

Woneer a’j confronteerd wördt met ‘t verlees van ene den a’j leef hebt, dan wi’j mar een deel: ‘t letste eerbeteun mot recht doon an zien of eur leavnsgaank. Tehoop met oene geleefden wi’j herdeanken, op ne wieze den at heurt biej oe en oene geleefde den a’j lös hebt motten loaten. Wiej stoat oe biej, bekwoam en met ‘t juuste geveul. ’t Momeant van ofscheid maakt oe kats van de wies. Mer ’t is ok ’n boakn in ’t leavn woara’j, a’j wierum kiekt, met geneugen an deankt. Iej möt wieder, verdan met oe eagen leavn, hoo zwoar dat mangs ok is. Tehoop kiekt wiej op gepaste wieze wierum noar den leavnsweg van oene geleefde. Dat leavn hef richting geaven an ’n löp van ‘t water in de leavnsrivier. ’t Hef nen steampel drok op ’t leavn woar a’j nich an vuurbiej könt goan. Dee indruk, dee wilt wiej tehoop met noabestoanden gedeanken. Oet de tied kommen is nich allenig ’n eande mer ’t is ok ’n niej begin.

Vertrouwd en dichtbiej de wearld um oons hen.

Nich allenig stoat wiej stil biej kwetsbare momeanten. Wiej hebt ok oag vuur angeleagnheden dee kwetsbaar bint of goat wörden en vuur de wearld um oons hen.
’n Schier vuurbeeld is oons Vredehof Donatiefonds, woarbiej wiej joarliks scheankingen doot an organisaties dee ’n wearld van oonderschel maakt. Hoo klean of groots eure biejdreage ok is. Ok veendt wiej ’t van betaansie da’w kiekt noar de oetwearking dee oonze bedriefsvoering en de grove hef op oons milieu. Doarnöast beedt wiej oe vertrouwn, umdat wiej oons könt verloaten op verscheidn kuurmearkn.
Wiej dreagt zoarg vuur mekaa, vuur oonze moatschoppiej mer boavnal ok vuur de leu dee biej oons wearkt. Wiej hooldt van gebroeken en rituelen, wiej hooldt aait rekkening met geveulens en gedachen van de noabestoanden en met eerbeed vuur ’t leavn.

Doarum bi’w greuts at wiej zegt: Wiej bint Vredehof. Vertrouwd dichtbiej.

Pedro Swier,
Algemeen Directeur

Met dank aan Adrie Hemmink voor de vertaling van ‘Ons verhaal’ in het Twents. Adrie heeft de vertaling gebaseerd op de spelling & grammatica van de ‘Kreenk vuur de Twentse sproak’. Deze richtlijnen zijn opgesteld door o.a. Herman Finkers, Thea Kroeze, Gerrit Dannenberg en Alie van der Veer.

Wil je ons verhaal ook lezen in het Nederlands? Klik dan hier.

Beluister ook eens onze radiocommercial in het Twents.

< Alle berichten